افزایش کارایی زره ها با استفاده از ترکیب گرافن با ابریشم

.

بیشتر بخوانید

پرواز حشره رباتیک با منبع تغذیه لیزری

.

بیشتر بخوانید

نامرئی سازی اشیاء تحت شرایط واقعی به روش پنهان سازی طیفی

.

بیشتر بخوانید