موج سوم هوش مصنوعی با الهام گیری از مغز حشرات

.

بیشتر بخوانید

افزایش کارایی زره ها با استفاده از ترکیب گرافن با ابریشم

.

بیشتر بخوانید

توسعه فناوری تشخیص چهره در تاریکی

.

بیشتر بخوانید

قابلیت شناسایی افراد؛ موقعیت ها و تحرک آنها از پشت موانع با استفاده از هوش مصنوعی

.

بیشتر بخوانید

ساخت مواد هوشمندی که سختی آن ها با پیچ خوردگی یا خم شدن تغییر می کند

.

بیشتر بخوانید