پیشگفتار
سلام به دانشمندای کوچولوی خودم. اگه گفتین امروز تو رادیو کودک چه خبره؟ بذارین راهنماییتون کنم؛
چهل سال پیش پدربزرگا و مادربزرگاتون یه بابا برقی داشتن که به بچه ها میگفت اسراف کار بدیه و هفته پیش داستانشو براتون گفتیم. اگه از پدر مادرهاتون بپرسین، چند سال بعدش عموپورنگ رو میشناسن که بچه های مودب رو خیلی دوست داشت. اما
اگه گفتین مهمون امروز برنامه کیه؟ باورتون نمیشه! قهرمان شهرمون که کوچولوها «بابا گردباد » صداش میکنن و نوجوون هامون «
عمو تورنادو » بچه ها ترگل اینجاست. پنج سالشه. ببینیم اون چی صداش میکنه؟
– باباگردی. میچرخه میجرخه، همه چی میره توش. همه جا زود تمییز میشه. ولی از صداش میترسم. هووووف میکنه!
محمد علی که یازده سالشه چی؟ بگو پسرم…
– من میگم عمو تورنادو. اصلنم نمیترسم. هروقت میخواد روشنش میکنه و خودشم سوارش میشه. اگه بِدنش به من دکمه شو
میزنم هرچی دلم میخواد رو بِکنه بیاره بعد باهاش میرم تو آسمونا. دکمه شو میزنم منو ببره هرجا دلم میخواد. خیلی باحاله.
خب باباگردباد سلام. برامون بگو چطور معروف شدی!؟ چی شد گردباد رو کنترل کردی؟
– یه سلام طوفانی به همه ی بچه های تمیز و شجاع… این رویای کودکی خودم بود. اینو بدونین به هرچی فکر کنین راهش پیدا میشه. خیلی کوچیک بودم که شهرمون طوفان شد و از نزدیک دیدم گردباد داره همه چیز رو به داخل خودش میکشه. از خودم پرسیدم
گردباد چطور بوجود میاد و فایده اش چیه؟
آزمایش هامو توی زیر زیمین خونمون شروع کردم. چندبار دستگاه تولید گردبادم منو به بیرون پرت کرد و اولین باری که درست کارکرد و گردبادم خورده کاغذها رو به داخل مکید، از خوشحالی طوری بالا پریدم که موقع فرود اومدن تعادلم به هم خورد و افتادم روی دستگاه و داغون شد. اما بازهم ادامه دادم. دیگه بقیه شو همه میدونن که چطوری سوار گردباد میشم و توی شهر همه جارو تمیز میکنم. اما امروووز… میخوام یه خبر هیجان انگیز به بچه ها و بزرگترها بدم… از همین امشب میتونن بیان شهربازی و گردباد کودک رو امتحان کنن و برای بزرگترها پرتاب با گردباد و سقوط آزاد در
استخر رو داریم…!
از این بهتر نمیشه. ممنون عمو تورنادو…