به نام صاحب آتش

خوش ان دمی که به فتوای چشم های کسی  // در آتش تو بسوزیم و باز برخیزیم

 

آب ، باد ، خاک و آتش در باورهای اساطیری عناصر اصلی تشکیل دهنده جهان هستند و هر یک از این عناصر اربعه را خواصی است و در هر کدام تفاوتی. آینده در شماره های قبل برای آنکه نسبت خود را با جهان هستی بیابد به بررسی احوالات آب و باد و خاک پرداخت و در این شماره می کوشد با تاملی در شعله های آتش به رازهای مگوی این عنصر چهارم دست یابد.

آنچه آتش از دیر باز مورد توجه بیشتر انسان قرار گرفته عدم سهولت در کنترل آن است. بشر از دیرباز رابطه خوبی با خاک و آب و هوا برقرار کرده اما آتش همواره سرکش بوده و مهار آن زحمات بسیاری بر بشر تحمیل کرده. از سویی آسیب پذیری بشر در برابر این عنصر بیش از دیگر عناصر بوده و همین امر نیز باعث شده انسان احتیاط بسیاری بیشتری در ارتباط با این عنصر به خرج بدهد. اما آتش تاثیرات شگرفی را در فرهنگ و تاریخ اقوام مختلف برجا نهاده و به نوعی سرنوشت بشر را تغییر داده است. شاید اگر بشر نمیتوانست کنترل این عنصر را بدست بگیرد هیج کدام از فن آوری هایی که امروزه به آسانی در اختیار داریم را نداشتیم.

قرآن کریم منشاء خلفت برخی از موجودات عالم را از آتش می داند و پیجیدگی های ارتباط بشری با این بخش از مخلوقات آتشین منشاء یکی دیگر از موارد اهمیت شناخت آتش و کنترل آن است.

آتش شاید در نگاه اول سوزاننده و مخرب به نظر بیاید اما در فرهنگ های مختلف منشاء طهارت و پاکیست و اسطوره های بسیاری در محضر آتش به ثبت و دوام رسیده اند و در اخر آتش مظهر نوزایی و تحرک است و ققنوس خیال هیچ کس پا به عرصه حیات نمی گذارد ، مگر آنکه بال و پری در آتش سوزانده باشد و این رسالت آتش است.

آینده بار دیگر تاکید می کند آنچه در این شماره میخوانید حاصل دوق و کاوش های به حد بضاعت است ، در احوالات این عنصر. باشد که چراغی شود در راه کشف بیشتر و جرقه ای در اذهان خلاق.

ان شاء الله.

فصلنامه پاییز ۱۳۹۷ – موسسه آوا