فصلنامه بهار ۱۴۰۰

تحول باید بر اساس ایجاد یک الگوی مستقل ایرانی و برخاستهی از معنویات و نیاز این کشور باشد؛ یعنی در واقع برخاستهی از اسلام ناب، اسلامِ مورد اعتقاد ما باشد. ما بایستی یک چنین الگوئی به وجود بیاوریم.... هدف، تربیت نیروی انسانىِ طراز جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی میخواهد پرچم اسلام را در دست… ادامه خواندن فصلنامه بهار ۱۴۰۰

فصلنامه تابستان و پاییز ۱۳۹۹

به نام صاحب علم بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید / از یار آشنا سخن آشنا شنید حافظ به نام شنوای عالم و آنکه نعمت شنیدن را به مخلوقات هدیه داد تا از پس این نعمت هدایت رقم بخورد. شنیدن تنها مختص انسان نیست و تقریبا همه اجزای عالم از جاندار تا… ادامه خواندن فصلنامه تابستان و پاییز ۱۳۹۹

فصلنامه بهار ۱۳۹۹

به نام صاحب علم در شماره های پیشین به بررسی شناخت انسان از خویش و جهان پیرامونش پرداختیم. جهان ما از چه چیزهایی تشکیل یافته و انسان برای تسلط برجهان خویش باید چه شناختی داشته باشد؟ گاهی به بررسی عوامل فیزیکی و عناصر سازنده جهان مشغول بودیم و گاهی مساله زمان را مورد برسی قرار… ادامه خواندن فصلنامه بهار ۱۳۹۹

فصلنامه پاییز و زمستان ۱۳۹۸

به نام او که روشنی بخشید ز آنکه نور انبیاء خورشید بود  /  نور حس ما چراغ و شمع و دود مولوی رویت و دیدن اولین چیزی است که انسان برای درک و فهم جهان پیرامون خود بدان محتاج است و چنانچه قوت رویت از توانمندی های بشر کنار گذاشته شود ، شناخت بشر از… ادامه خواندن فصلنامه پاییز و زمستان ۱۳۹۸

فصلنامه تابستان ۱۳۹۸

به نام صاحب وقت سر هزار ساله را مستم و فاش می کنم  // خواه ببند دیده را خواه گشا و خوش بین مولوی فرقی نمی کند طبیعت گرا باشیم و منشاء پیدایش انسان را در طبعت و پدیده مهبانگ جستجو کتنیم و یا به خلفت معتقد باشیم و مبداء حضور انسان را وابسته به… ادامه خواندن فصلنامه تابستان ۱۳۹۸

فصلنامه بهار ۱۳۹۸

به نام صاحب وقت حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل امد / شایدت مبارک باد ای عشاق شیدایی در شماره قبل به کنجکاوی در مقهوم زمان پرداختیم و تلاش نمودیم تا دریچه های تازه ای به شناخت این مفهوم بنیادین و بحص برنگیز باز نماییم. از آنجا که صحبت درباره زمان و مفاهیم وابسته… ادامه خواندن فصلنامه بهار ۱۳۹۸

فصلنامه زمستان ۱۳۹۷

به نام صاحب وقت گفتند روز و عصر و زمانش که می رسد... عصرش رسیده است ، زمانش زمان شده دنبال عطر و بوی ظهورند عده ای امام نشانه های حضرت میان شده زمان چیست؟ این پرسش به ظاهر ساده ، پیچیده ترین سوالیست که فکر بشر را به خود مشغول کرده و هزاران سال… ادامه خواندن فصلنامه زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه پاییز ۱۳۹۷

به نام صاحب آتش خوش ان دمی که به فتوای چشم های کسی  // در آتش تو بسوزیم و باز برخیزیم   آب ، باد ، خاک و آتش در باورهای اساطیری عناصر اصلی تشکیل دهنده جهان هستند و هر یک از این عناصر اربعه را خواصی است و در هر کدام تفاوتی. آینده در… ادامه خواندن فصلنامه پاییز ۱۳۹۷