خاصیت کایرالیتی و اثر کازیمیر

برخلاف تصور دهه های قبل از ۸۰ و ۹۰، یعنی قبل از ظهور کوانتوم که خلا را عاری از هرگونه ماده و در حقیقت فضایی کاملا تهی می دانستند پس از ظهور کوانتوم مشخص گردید که خلا خالی خالی هم نیست بلکه موجوداتی در آن وجود دارند. این موجودات...

بیشتر بخوانید