خاک سهراب

خاک سهراب

گفتم سهراب حالا چه وقت این حرفاست. دیوونه شدی. گفت حرف نزن هرچی می گم بگو باشه. برگشتم پشت سرمون رو نگاه کردم دیدم تا چشم کار می کنه سوار و پیاده دارن میان. ترسیده بودم. ترسم داشت. هرچی شنیده بودیم از مغول همه اش خونریزی بود و بی...

بیشتر بخوانید

نامرئی سازی اشیاء تحت شرایط واقعی به روش پنهان سازی طیفی

.

بیشتر بخوانید

الهام گیری از پوسته‌های صدف؛ روش جدیدی برای ایجاد پلیمرهای فوق العاده قوی و در عین حال انعطاف پذیر

.

بیشتر بخوانید

ساخت مواد هوشمندی که سختی آن ها با پیچ خوردگی یا خم شدن تغییر می کند

.

بیشتر بخوانید

الهام گیری از هنر کاردستی کاغذی ژاپنی “Kirigami” در جهت بهبود لباس های هوشمند

.

بیشتر بخوانید