کارگروه علم و هنر

بشر در طول تاریخ از هنگامی که سر پناه، مسکن، محیط زیست، محل کار و یا هر نوع فضایی را ساخته و مورد بهره برداری قرار داده، همیشه عوامل طبیعی در این ساختار اصل مهم و اساسی برای او بوده اند. به گونه­ ای می توان گفت رابطه انسان، طبیعت و معماری یک نوع هستی شناسی بنیادین است که در آن رابطه هماهنگ میان انسان و بینش او و طبیعت در رده های مختلف معماری قابل ردیابیست.

از آنجا که هویت ما با طبیعت مرتبط است، برای آنکه به انسان کاملی تبدیل شویم، به تماس با طبیعت نیاز داریم.

طبیعت و آثار طبیعی در طول تاریخ همیشه منبع الهام و سرمشق خلاقیت های انسان بوده است.

طبیعت این معلم بزرگ تاریخ، در زمینه های مختلفی منشاء خدمات برای انسان جستجوگر و کنجکاو بوده که پیشینه ی آن به قدمت خود تاریخ است.

کارگروه علم و هنر در نظر دارد با الهام گیری از طبیعت و با استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز به کمک ذهن های خلاق و هنرمند بیشمار این مرز و بوم، آینده روشنی را برای بیان نحوه تعامل انسان با علم و محیط پیرامونش از مسیر هنر به ثمر برساند. معماری تنها یک نمونه است… شما به چه فکر می­ کنید؟…

موسسه آوا-فیزیک خلقت

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *