در شکل فوق، یک موج پهن باند به یک شیء می­ تابد و شیء نور سبز را انعکاس می دهد تا برای ناظر قابل رویت گردد. پرده نامرئی طیفی، رنگ مسدود شده (سبز) را به رنگ های دیگر طیف موج تبدیل می­ کند. موج از میان شیء بدون “دیدن رنگ آن”  و بدون تغییر منتشر می شود و پس از آن پرده تبدیل قبلی را معکوس می­ کند، تا شیء برای ناظر نامرئی گردد. (منبع : INRS و OSA)

محققان و مهندسان به­ مدت طولانی به دنبال راه­ هایی برای پنهان­ کردن اشیاء با دستکاری نور بوده ­اند. یک رویکرد جدید، دستکاری فرکانس امواج نوری ­ای که از میان یک شیء عبور می­ کنند، می­ باشد؛ این رویکرد جدید می­ تواند نقاط ضعف حیاتی تکنولوژی­های نامرئی­ سازی موجود را برطرف نماید. محققان معتقدند که این رویکرد می­ تواند برای تأمین امنیت اطلاعات انتقال­ یافته در خطوط فیبر نوری و نیز کمک به بهبود فناوری­ های دریافت و پردازش ارتباطات و اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. این مفهوم، به لحاظ نظری، اشیاء سه­ بعدی را از همه جهات نامرئی نماید؛ و یک گام مهم در توسعه فناوری‌های نامرئی­ سازی کاربردی می باشد. در حال حاضر اکثر دستگاه‌های نامرئی­ ساز می­ توانند به طور کامل جسم را تنها زمانی که با یک رنگ نور روشن می­ شود، پنهان نمایند. با این حال، نور خورشید و بسیاری از منابع نور پهن باند هستند، به این معنی که دارای رنگ­ های فراوان هستند. دستگاه جدید، پوشش پنهان­ ساز طیفی نام دارد و طوری طراحی شده است تا به طور کامل اشیاء دلخواه را تحت نور پهن باند نامرئی سازد. این پوشش طیفی با انتقال انرژی از رنگ­ های خاصی از موج نور به رنگ­ های دیگر عمل کرده و پس از آنکه موج از میان شیء عبور کرد، دستگاه نور را به حالت اولیه اصلی اش باز می گرداند.