این گزارش بخشی از فصلنامه بهار ۱۳۹۹ می باشد.

در مارس سال ٢٠١۵ لی.هوی.تسای در آزمایشگاه محل کارش، دیسکوی کوچکی برای موشهای آزمایشگاهی ترتیب داد. او هر روز به مدت یک ساعت با استفاده از نورهایی که روشن و خاموش میشدند، موشها را در معرض آن دیسکوی کوچک قرار میداد.

موشها برای تولید نوعی اسیدآمینه، که از ویژگیهای بارز بیماری آلزایمر است، برنامه ریزی شده بودند. جالب اینکه تسای مشاهده کرد که موش هایی که در معرض این نور بودند، به نسبت موش هایی که در تاریکی به سر برده اند، میزان اسید آمینه کمتری تولید میکنند.

اگرچه این مشاهده نمیتواند به عنوان درمانی برای بیماری آلزایمر تلقی شود، اما این اهمیت را دارد که بدانیم نورهای سوسوزن، که معمولاً با فرکانسی خاص (مثلاً ۴٠ هرتز ) روشن و خاموش میشوند، میتواند در یکی از پیچیده ترین بیماریهای نورولوژیکی تاثیر داشته باشد.

یکی دیگر از مشکلاتی که گریبانگیر عده زیادی از مردم است، مسائل مربوط به بی خوابی هاست. طیف وسیعی از اختلالات بی خوابی وجود دارد که از نظر پزشکی دارای درمان خاصی نیست و باعث اختلالات زیادی در روند زندگی میشود. نوع دیگری از پژوهشها در زمینه استفاده از صداها در بیماریهای مربوط به خواب صورت گرفته است.

یکی از این پژوهش هایی که در علوم زیستی اهمیت دارد، استفاده از نویزهای صورتی است. نویز صورتی یک سیگنال یا فرآیندی با طیف فرکانسی خاصی که دارای طیف انرژی معکوس با فرکانس خود نویز است.

هر اکتاو به مقدار مساوی انرژی را به همراه دارد. دلیل استفاده از واژه صورتی این است که طیف رنگی صورتی در طبیعت در این محدوده انتقال طیف قدرت قرار میگیرد.

در مقابل، ما نویز سفید را داریم که در هر فرکانس دارای شدت و قدرت مساوی است.

در تعدادی از مطالعات با استفاده از نویز سفید بر روی نمونه ١٨ نفره موفق شدند که نشان دهند که میتوان با استفاده از نویز سفید زمان تاخیر در به خواب رفتن را کاهش داد.

زمان تاخیر در به خواب رفتن یکی از شایع ترین مشکلات خواب است،

که باعث مصرف داروهای زیادی میشود و بعضاً مشکلات عدیدهای را برای سیستم بهداشتی کشورها و خانوادهها ایجاد میکند.

در برخی مطالعات دیگر باتوجه به افزایش جمعیت سالمند کشورهای در حال توسعه و به تبع آن مشکلات عدیده بی خوابیها و اختلالات حافظه، که بخشی مربوط به حافظه وابسته به خواب است بر روی نویزهای صورتی نشان داده شده است که نویزهای صورتی در بهبود امواج آهسته در خواب، که توسط نوار مغزی به عنوان مرحله عمیق خواب شناخته میشود، نقش بسزایی دارند و عدم خواب عمیق و راحت، باعث کاهش حافظه یادآوری میشود و رمز گذاری مربوط به ذخایر حافظه را کاهش میدهد و نشان داده شده است که امواج صوتی نقش بسزایی در بهبود این خواب و القای امواج آهسته میشوند.

 

نویسنده دکتر فرید خوانی

موسسه آینده نگاری و ایده پروری آوا – مقالات