دستگاه محاسباتی کنونی هرچند در حوزه تولید علم و توسعه فناوری های مادّی موفقیتهای چشمگیری داشته، لیکن در عرصه علوم انسانی ناکارآمد بوده است. ریاضیات مطلوب ابزار محاسباتی علوم انسانی را متناسب با دیدگاه اسلام درباره انسان و اختیار آدمی فراهم می آورد و پایه گذار تمدّن نوین اسلامی و تعیین کننده در خلق آینده پیشرو خواهد بود. لذا تأسیس ریاضیات اسلامی براساس جامعه شناسی مبتنی بر اختیار » میتواند وضعیت موجود و مطلوب و روند انتقال جامعه را به خوبی توصیف نماید.

اندیشکده ساجدلله با حمایت و مدیریت مجموعه آوا  )سازمان سپند)  درکتابی تحت عنوان« تحوّل در ریاضیات؛لازمه تحوّل در علوم انسانی » به رصد وقایع و تحوّلات تاریخ علم پرداخته و با دقتّ فلسفی در علل و فرآیند تحوّلات تاریخی، امکان و ضرورت تأسیس دستگاه محاسباتی جدید برای رفع نواقص ریاضیات موجود به عنوان ابزار تحقّق عینی نسخه های علوم انسانی را مورد بررسی قرار داده است.

اساس شکل گیری این نظریه، دغدغه مندی و تلاش پیگیر مرحوم علامّه سیّدمنیرالدّین حسینی هاشمی برای دستیابی به راهکار پیاده سازی دین در تمام شئون حیات جامعه بوده؛ و ایده اولیه آن با الهام از جلسات درس حضرت امام خمینی )ره(  که با موضوع حکومت اسلامی در نجف اشرف برگزار میگردید، شکل گرفته است.

 کتاب مشتمل بر پنج فصل با موضوعات ذ یل میباشد:

طرح مسئله: ناکارآمدی ریاضیات موجود در محاسبات علوم انسانی

فصل اول: بررسی رابطه موجود میان علوم انسانی و ریاضیات

فصل دوم: بررسی تناسب ریاضیات موجود با علوم انسانی

فصل سوم: بررسی وقوع انقلاب در تاریخ ریاضیات

فصل چهارم: بررسی ضرورت وقوع انقلابی دیگر در ریاضیات

فصل پنجم: بررسی امکان و آثار تأسیس ریاضیات مطلوب و اسلامی

و در تلاش است تا مسئله دور از ذهن بودن تحوّل در ریاضیات براساس اسلامی را که  ناشی از سوء برداشت نسبت به مفهوم ریاضیات می باشد، اصلاح نماید.

 

موسسه آوا – ریاضیات