ثبت ایده

کلیه ایده هایی که در حوزه علوم و تکنولوژی های نوظهور مطرح می شود ، مورد بررسی قرار می گیرند . اما ایده پرداز می بایست ایده هایی را در سامانه ثبت نماید که دارای تمام شرایط زیر باشد:

  • در راستای رفع چالش ها و نیازهای کشور در افق زمانی حدود ۱۵ تا ۲۰ سال آینده باشد.
  • تاکنون در ایران انجام شده باشد.
  • قابلیت اجرا داشته باشد.

سه شرط فوق شرط لازم برای ورود به فرآیند ثبت ایده است و اگر ایده هایی هر سه شرط فوق را دارا بود آنگاه تعدادی متخصص و کارشناس مربوط به ایده جهت داروری آن تعیین می گردد. جهت تسریع در فرآیند تصویب ایده ، به ایده پردازان توصیه می گردد که هنگام پر نمودن فرم ثبت ایده ، اطلاعات مربوطه را با دقت و کامل پر نمایند ( بخصوص اطلاعاتی که بیانگر وضعیت ایده در سه شرط فوق باشد. ) همچنین ضروری است علاوه بر اطلاعات مربوط به ایده ، اطلاعات مربوط به تیم صاحب ایدهه نیز در سامانه با دقت تکمیل شود ( سوابق کاری ، سوابق تحصیلی ، سوابق پژوهشی )

  • همچنینی برای اطلاع بیشتر از این روند مطالب ثبت ایده و اختراع را در بخش حقوقی مطالعه بفرمایید.

1- عضویت در سایت

۲- ثبت عنوان ایده توسط صاحب ایده

۳- داوری عنوان ایده توسط موسسه ( داوری مرحله اول ) ( بررسی بدیع و نوظهور بودن و قابلیت اجرا و کارآمدی و نیاز کشور در بخش ایده پردازی موسسه )

۴- ثبت پروپزال ( پروپزال دانشگاهی – پروپزال دانش آموزی ) ایده توسط صاحبان ایده ( راهکار اجرایی و روش ها و… )

۵- جلسات دفاعیه با حضور ایده پرداز و مسئولین تحقیقات برخی مراکز مرتبط ، برگزار می شود.

۶- داوری پروپزال ایده توسط موسسه ( داوری مورحله دوم )

۷- عقد قرار داد همکاری ( خرید ایده – حمایت و پشتیبانی مالی از ایده و… ) ( مسائل حقوقی ف ابزار ، تیم ف حمایت مالی ، آزمایشگاه و حمایت های لازم در این خصوص مانند کسر خدمت سربازی ، حمایت های مالی و… )

داوری اولیه بدین منظور انجام می شود که از بین تمامی عناوین ایده ارسالی به موسسه آینده – نگاری آوا ف ایده هایی بتوانند وارد پروسه ایده تا محصول شوند که از نظر تیم داوری مورد تایید اولیه قرار گیرد. این داوری اولیه بصورت اینرنتی و الکترورنیکی می باشد که ایده پرداز به محص ارسال اثر ، به داور مربوطه ارسال شده تا مورد داوری  اولیه قرار گیرد و بتواند مجوز حضور در مراحل ثبت پروپزال را اخذ نماید. بدین منظور داوران پس از داوری اول طرح ، نتایج و امتیازها را ، بصورت الکترونیکی و از طریق سایت ارسال خواهد کرد و موسسه ، بر اساس امتیاز ، از هر گروه ، ایده کاربردی و منطبق بر اهداف موسسه را جهت عقد قرار داد همکاری و مالی و پشتیبانی ، در سایت اعلام می نماید تا صاحبان ایده ، در جریان قرار بگیرند.

پس از آنکه متخصصان مربوطه ، نتیجه داوری ایده فوق را ارسال کردند ، نظر داوران در شورا ایده پروری مورد بررسی قرار و در صورتی که داوران نظر مثبت داشتند ، مورد پذیرش قرار می گیرد ( جهت طی کردن فرآیند تبیین ایده ).

ایده پردازی در زمینه کلیه علوم و تکنولوژی های فن آوری و نوظهور با هدف رفع چالش های پیش روی کشور در بازه ۱۰ تا ۴۰ سال آینده

شامل دو بخش کلی:

  • حوزه دانشگاهی
  • حوزه دانش آموزی

اعلام جوایز نقدی و غیر نقدی جهت مسابقات ایده پردازی

اعلام آفرهای تشویقی جهت ترغیب ایده های ایده پردازان برای همکاری با موسسه

اعلام نوع حمایت و پشتیبانی مالی

image