معرفی کارگروه ها

کارگروه مفهوم ­سازی در حوزه علم و فناوری مبتنی بر قرآن و روایات

فعّالیت ها:

استخراج مفاهیم علمی از قرآن و روایات و ترویج آن

بررسی حوزه ­های مختلف قرآنی (قصص، امثال، أسماءالحسنی و …) و کشف اشارات علمی

پژوهش در کتب مرجع شیعه در راستای استخراج مفاهیم و اشارات علمی

کارگروه تدوین الگوی بومی تولید علم مبتنی بر قرآن و روایات

فعالیت ها:

کشف فرآیند نوفهمی و استخراج مهارت­های دستیابی به خلاقیت

تدوین الگوی بومی نوآوری مبتنی بر قرآن و روایات

بررسی­ های تکمیلی جهت دستیابی به الگوی بومی تولید علم

کارگروه سنّت ­پژوهی در راستای آینده ­نگاری علم و فناوری

فعالیت ها:

إحصاء سنت های الهی از قرآن و جمع­ بندی آنها

تبیین دلالت­ های سنتهای الهی برآینده­ پژوهی

گزینش سنت­ های الهی متناسب با حوزۀ علم و فناوری و تبیین آنها با استفاده از روایات

مدل سازی سنت­ ها در راستای پاسخگویی به نیاز تعریف شده در حوزۀ علم و فناوری

کارگروه تدوین نقشه­ راه علم و فناوری مبتنی بر شریعت

فعالیت ها:

پژوهش جهت دستیابی به قالب نقشه­ راه قرآنی

بررسی سوره ­های قرآن به ­منظور کشف حوزه­ های علمی

تلاش جهت دستیابی به جدول علم و فناوری از قرآن

کارگروه عدم غافلگیری و غافلگیرسازی براساس دشمن ­شناسی از قرآن و روایات

فعالیت ها:

بررسی ویژگی ­های دشمن در قرآن و روایات

کشف راه­ های مقابله با دشمن از قرآن و روایات

پژوهش در زمینه­ حوزه­ های نفوذ دشمن (غافلگیری)

پژوهش در زمینه راه­های غافلگیرسازی دشمن