برگزاری مسابقه ایده پروری در مصلی تهران همراه با اهدای جوایز