از آنجائیکه آموزه ­های وحیانی (قرآن و روایات ائمه اطهار علیهم­السّلام) از خالقِ هستی و هستی ­بخش عالَم به دست انسان رسیده ­اند، حاوی نکات و اشاراتی هستند که تبیین کننده روابط موجودات در عالم خلقت بوده و استخراج آنها، می­تواند در کشف مسیرهای جدید جهت تولید و توسعه علوم بدیع و خلق نو راه­ گشا باشد. این اندیشکده با هدف استخراج سنن الهی که مبیّن قواعدی فراتر از حسّ و تجربه انسانی است، تشکیل شده و درصدد تولید مفاهیم علمی و الگوهای بومی توسعۀ علم و فنّاوری در راستای جهان ­بینی توحیدی می­باشد.