از آنجائیکه آموزه ­های وحیانی (قرآن و روایات ائمه اطهار علیهم­السّلام) از خالقِ هستی و هستی ­بخش عالَم به دست انسان رسیده ­اند، حاوی نکات و اشاراتی هستند که تبیین کننده روابط موجودات در عالم خلقت بوده و استخراج آنها، می­تواند در کشف مسیرهای جدید جهت تولید و توسعه علوم بدیع و خلق نو راه­ گشا باشد. این اندیشکده با هدف استخراج سنن الهی که مبیّن قواعدی فراتر از حسّ و تجربه انسانی است، تشکیل شده و درصدد تولید مفاهیم علمی و الگوهای بومی توسعۀ علم و فنّاوری در راستای جهان ­بینی توحیدی می­باشد.

نقش قرآن در ارتقاء خلاقیت

قرآن؛ بسترساز الهام الهی

نظریه خلاقیت مبتنی بر قرآن و روایات

نقشی ماندگار بر آب

وَ جعلنا من الماءِ کُلَّ شیء حی

ترسیم مفاهیم سوره علق

ﭐقْرَأْ بِـﭑسْمِ رَبِّکَ ﭐلَّذِی خَلَقَ

چهار گونه آفرینش در عالم خلقت

سیر تشریعی در معرفت

معرفت فکری و شهودی

علم و عوالم وجود

علم به صور ملکوتی موجودات

علم تجربی؛ ظنّی یا یقینی!

إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا

مراتب علم از دیدگاه قرآن

مراتب و ویژگی های یقین

علم تجربی از منظر معرفت شناسی