انسان­ها برای پاسخ به مشکلات خود در طول زندگی همواره به طبیعت نگاه کرده­ اند. شاید مفهوم بیومیمتیک به عنوان مبحثی نو از ۱۹۵۰ میلادی توسعه یافته باشد اما بسیار دورتر، از زمان قابیل یا طرح پرواز داوینچی شروع شده و تا هواپیمای F14 و معماری­های نوین و روبات حشرات ادامه یافته که با تقلید از مدل­ها، سیستم ­ها و عناصر طبیعت سعی در حل مسائل پیچیده انسانی کرده­اند.

ایده اصلی این است که خداوند در طبیعت بسیاری از مشکلاتی را که با آن­ها درگیر هستیم از قبل حل کرده است و جانداران از یک میکروب تک سلولی گرفته تا بدن انسان، مهندسین متبحری هستند و با تفکر و تعقل در آیات الهی می­توان به یافته ­های متفاوتی رسید.

“نوآوری با الهام از خلقت” که به مطالعه ­ی آفرینش تمام جهان اعم از انسان، حیوان، گیاه، سلول، اکوسیستم، کرات و… می ­پردازد، به جهان هستی به عنوان مدل و مرجعی برای تفکر و الگوگیری نگاه ویژه­ای­ دارد.

اندیشکده فیزیک خلقتدر نظر دارد این نگاه پرسشگرانه را در تمام سطوح از دانش­آموزی تا دانشگاهی و فراتر از آن توسعه و تقویت کند.

اندیشکده فیزیک خلقتمعتقد است برخی از این نگاه­ها که گاهی مملو از تخیلات غیر قابل اجرا تصور می­شوند؛ مبدا تحولات آینده خواهند بود.

آینده را باهم شریک هستیم؛ تخیّلت را با ما شریک باش

نام کارگروه های اندیشکده  فیزیک خلقت:
  • کارگروه تولید مفاهیم جدید علمی با الهام از طبیعت
  • کارگروه تدوین نقشه راه علم و فناوری براساس نگرش نوین اندیشکده
  • کارگروه استخراج ایده های جدید علمی
  • کارگروه علم و هنر