توقف زمان – قسمت اول

توقف زمان – قسمت دوم

جدا از این بحث­های علمی، بیایید در آخر، صحنه نبردی را در آینده تصور کنیم که در آن دشمنانمان مجهز به چنین فناوری­های پیشرفته­ای باشند. سوال مهم اساسی که برایمان پیش می­آید اینست آیا در چنین آینده­ای برای غافلگیرنشدن در مواجهه با چنین فناوری­هایی آماده هستیم؟ شاید پاسخ به این چالش اساسی مستلزم این است که نه­تنها محققان و دانشمندان عزیز کشورمان بلکه شما مخاطبان عزیز نیز با نگاهی عمیق­تر به پدیده­های عالم هستی نگریسته و موضوعاتی همچون زمان را منفک از سایر ابعاد عالم ندانسته و همواره با یک نگاهی کل­نگر به شناسایی پدیده­های شگفتی ساز جهان بپردازند.

 

موسسه آینده نگاری و ایده پروری آوا – مقالات