بِسْمِ ﭐللَّهِ ﭐلرَّحْمَـٰنِ ﭐلرَّحِیمِ

اگر صفت رحمانیت و رحیمیت داشته باشی می­ توانی به قرآن ورود کنی.

ﭐقْرَأْ بِـﭑسْمِ رَبِّکَ ﭐلَّذِی خَلَقَ ﴿۱﴾

اگر پرورش ­دهنده و خالق باشی، می­ توانی به مقام قرائت و ارتقاء برسی.

إقرأ (از ریشۀ قرأ) به­ معنای خواندن از روی مکتوبی است که از قبل نگاشته شده است.

باسمِ ربّکَ الّذی خَلَق:

بـِ به ­معنای استعانت از کسی است که خلقت و پرورش انسان به دست اوست.

خلاصه:

در حدیث آمده است قلم اولین موجودى است که خدا آن ‌را آفرید. خداوند با قلم بر لوح محفوظ نگاشت و آفرینش را در آن ثبت کرد. آنچه با قلم نگاشته شد توسط انسانی که در پرتو ربوبیت خداوند رشد یافته قابل قرائت است.

                                                                                                            

خَلَقَ ﭐلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲﴾

خداست که انسان را از پست­ ترین جایگاه به خلقتی شگفت می­ رساند و به خود می­ گوید: “فتبارک­ الله أحسن الخالقین”.

إقْرَأْ وَ رَبُّکَ ﭐلْأَکْرَمُ ﴿۳﴾ﭐلَّذِی عَلَّمَ بِـآلْقَلَمِ ﴿۴﴾عَلَّمَ ﭐلْإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ﴿۵﴾

و از روی کرامت، انسان را رشد می­ دهد تا علمِ قرائت از مکتوبات الهی را به او تعلیم فرماید. لذا می­ فرماید: خَلَقَ اَلْإِنْسانَ، عَلَّمَهُ اَلْبَیانَ (سورۀ رحمن آیۀ ۳-۴)

 

إِنَّ إِلَى رَبِّکَ ﭐلرُّجْعَى ﴿۸﴾

بازگشت همه به سوی اوست.

در این سوره دو مسیر برای انسان ترسیم شده است:
  • نزدیکترین مسیر: هدایت الهی
مقدمات:
  • ادراک نیازمندی انسان در پیشگاه خدا
  • برپایی نماز و سجده حقیقی انسان
  • دستگیری از دیگران و دعوت به تقوا
  • پیروی نکردن از طاغوت
نتیجه: تقرّب به خدا، قابلیت دریافت علم و قرائت

 

  • دورترین مسیر: طغیان
مقدمات:
  •  احساس بی نیازی از خدا در زندگی
  • منع دیگران از پرستش خدا
  • تکذیب و روی گرداندن از خدا
 نتیجه: دوزخ و دوری از خداوند

 

قرائت به معنای فهمیدن و دریافت معانی از یک صورت مکتوب (نگاشته با قلم) می‌باشد. مقدّمه قرائت، علمی اوّلیه است و هرچه علم بیشتر باشد، قرائت قوی­ تر و مؤثرتر خواهد بود.

علق

 

موسسه آوا – اندیشکده قرآن ، حدیث ، علم و فناوری