پیش به سوی انقلاب صنعتی جدید

بحث در فناوری های فضایی و نجومی و فیزیک بنیادی، که از زیرساخت های اساسی درفناوری های نو بسیار حائز اهمیت است، فیزیک خلأ می باشد.

حرکت ذرات اتمی در خلأ تحت نفوذ امواج الکترومغناطیس، موتور حرکت مولدهای مایکروویو و تقویت کننده های نیروی الکترومغناطیس است. ما در اهمیت این نیرو بحث هایی کردیم؛ اگر بخواهیم فرستنده های مایکروویو، لیزر، فناوری های لیتوگرافی، تولید ذرات نانو، پلاسما و غیره داشته باشیم، باید بر فناوری خلا مسلط شویم؛ اگر بخواهیم درست بشناسیم، باید فناوری خلأ را بشناسیم. موضوع خلأ در فناوری های نو و درک علمی صحیح از آن به قدری مهم است که به عقیده نویسنده، هرکس با این فناوری برخورد سطحی کند باید قطعاً به درک او از اهمیت فیزیک و الکترونیک مدرن شک نمود.

بررسی فناوری ها و موضوعات نو در رابطه با خلأ و اینکه در قرآن چه بحثهای بنیادی و نویی درباره ی خلأ یافت می شود را به آینده موکول می نماییم.

در دنیای کوانتوم موضوع خلأ اهمیتی چند برابر پیدا می کند و هرکس بخواهد در عرصه­ ی نوین فناوری های آینده دستی داشته باشد و حرف اول را بزند، باید اول نوسانات امواج کوانتوم را در خلأ بررسی دقیق کند و موضوع تولید انرژی را در رابطه با خلأ بهتر از رقیب تشریح نماید. صرف اینکه چند پمپ خلأ ساده از خارج وارد کنیم، ساده اندیشی است؛ بلکه ناشی از عقب ماندگی جدی از فناور یهای نوین است.

یک نهضت ملی و بیداری اساسی در کشور، نسبت به فیزیک و الکترونیک خلا و تحقیقات علمی و اقدامات فناورانه و صنعتی لازم است. ورود به این عرصه است که زیرساخت ها را میسازد و با آماده سازی زیرساخت هاست که آینده از آن نسل جوان ما می شود. همانند ساختمانی که پیریزی و زیرساخت و ستونهای قوی­تر داشته باشد، طبقات بیشتری می شود روی آن ساخت، علم و صنعت نیز هرچه زیرساخت های علمی تر و اصولی تر داشته باشند، نوآوری بیشتر موج می زند و معضلات اقتصادی آسانتر و سریعتر حل می شوند.

 

موسسه آوا –مقالات