یکی از موضوعاتی که در یک قرن گذشته در باره به کارگیری آن، داستان سرایی علمی تخیلی شده است فناوری کوانتومی است، که نشریه اکونومیست در سرمقاله ۱۱ مارچ ۲۰۱۷ خود به آن پرداخته است. اکونومیست درباره این انتخاب خود نوشت: جلد این شماره نشریه اکونومیست نوید انقلابی را میدهد که فناوری کوانتومی می تواند ایجاد کند. پس از صرف یک قرن زمان در آزمایشگاهها، علم اتمها و فوتونها در حال گشودن راهی برای ابر سنسورها، کامپیوترها و مجموعه ای از صنایعی است که هنوز تصورشان هم ممکن نیست. در قرن بیستم، واژه کوانتوم» به معنای دنیایی عجیب و غریب بود. در قرن ۲۱ اما این واژه به معنایی بهتر خواهد رسید.

کلاهی که با استفاده از این فناوری قادر به نمایش نورون های عصبی افراد است و بر ذهن آنها نظارت می کند و حسگری که با این تکنولوژی، مهاجمان هسته ای پنهان را ردیابی می کند، تنها نمونه هایی کوچک از کاربردهای فناوری های کوانتومی هستند. بنا به پیش بینی اکونومیست برای متخصصان فناوری های کوانتومی، چالش های پیش رو بیش از آنکه چالش هایی علمی باشند، چالش هایی مهندسی هستند و ساخت ابزارهای امروزی که در آنها از این فناوری استفاده شده، تازه ابتدای راه است. آنچه درباره این فناوری هیجان انگیز است، این است که هنوز ذره ای از پتانسیل های فراوان آن مورد بهره برداری قرار نگرفته است. در ادامه می توانید این سرمقاله را از مجله شماره یک بخوانید.

 

 

 

 

 

موسسه آوا –مقالات