یکی از امکانات و ظرفیت های مهم، موج جمعیتی است که بعضی ها مخالف اند.

بعضی ها می گویند:چرا باید جمعیت کشور این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشود؟ این خطا است. هشتاد میلیون جمعیت در یک کشور، آبرو برای این کشور است …. فردای این کشور به همین جوان ها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ باید خود کشور آن را تأمین کند. این موج جمعیتی یکی از امکانات است.

سخنرانی رهبری در مشهد یکم فروردین نود و هفت
مقدمه

در شماره پیش گفتیم که تحرکات و رویارویی های زیادی در طول این دو دهه، میان دو ابر پارادایم انسان محوری و خدامحوری در عرصه بین الملل و جغرافیای سیاسی منطقه غرب آسیا و به طور کلی جهان، روی داده است، که در سطح کلان و با نگاه روانشناسی اجتماعی، می توان آن را

اهمیت نگاه دینی چه در ممالک اسلامی و چه در جهان غرب تفسیر کرد.

عقیده ای در رویکرد روانکاوی وجود دارد که می گوید انکار یک پدیده، خود بیانگر نیاز ناهوشیار فرد، به آن پدیده است و این کاری است که غرب با تمام توانش انجام می دهد.

در یک سو اسلام را قرار میدهد و در سوی دیگر، نگاه لیبرال و اقمار آن را. گویی که غرب در ناخوداگاه جمعی خود، از برحق بودن و تسلط نگاه اسلامی بر جهان آینده و وقوع تمدن اسلامی آگاه است و اگر آگاه نبود، چنین منکر آن نمی شد.

چه کسی منکر این واقعیت می شود که هر جا، نگاه آمریکایی و صهیونیستی به آزادی پذیرفته شده، آن سرزمین و آن جهان بینی از هم پاشیده است؟

با نگاهی تحلیلی به نحوه پایان یافتن آخرین امپراطوری اسلامی در عثمانی آن زمان و روی کار آمدن نگاه لائیک در ترکیه، نگاه تجزیه طلبانه برخی احزاب و گروهک های کردی نزدیک به رژیم اشغالگر قدس و آمریکا، مسئله کشمیر، لیبی، عربستان سعودی و جدایی بحرین از ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی با خیانت پهلوی و تفکر پهلویسم، به خوبی می توان رد پای تمدنی را دید که بر خلاف ظاهر آرما نش هر نمایی که دارد، دستش به خون بیگناهانی از یمن تا غزه و از مارتین لوترکینگ تا شهید همدانی و دیگران آلوده است.

به راستی چه می شود که این تفکر و این تمدن، که پوشش مسیحی و یهودی هم دارد و به نام تمدن غرب آن را می شناسیم، می تواند دست به چنین مهندسی اجتماعی عظیمی بزند، به گونه ای که شب را روز، سیاه را سپید و شهید را ظالم و ظالم را شهید جلوه دهد.

برای نمونه تا پیش از این که پای انگلستان به هند باز شود، هندو و مسلمان در کنار هم، همزیستی مسالمت آمیزی داشتند؛ اما پس از حضور تلخ این کشور، هندو و مسلمان رنگ آرامش را ندید.

تفرقه بیانداز و حکومت کن، یک ساز و کار روانشناسی اجتماعی در عصر حاضر است که انگلستان پیش از اختراع ماشین بخار نیز از آن استفاده می کرد!

در سنت و سیرهء الهی و خط مشی و سبک زندگی اسلامی، قوانینِ فردی و قوانین اجتماعی بسیار است و در این میان، راه و روش زندگی شیعه، بیش از سایر ادیان، نهِله ها و فِرَق، دارای مفاهیم ناب بنیادی و کاربردی برای زندگی فردی و اجتماعی است.

این موضوع نه از روی تعصب دینی به عنوان یک مسلمان شیعه، بلکه با نگاه یک پژوهشگر حوزهء روانشناسی، که بیست سال است چندین هزار نفر/ساعت کار درمانی و تحلیلی انجام داد، بیان می شود.

سلامت اجتماعی از منظر اسلامی آگاهی و تلاش برای تأمین نیازهای اولیه زیست شناختی و نیازهای اجتماعی است که پیش نیاز حرکت فرد و جامعه در مسیر اعتلا و کمال به شمار می آید؛ اما در این راه آنچه اهمیت دارد، تلاش جدی برای پیشرفت در زندگی فردی و جمعی، با تکیه بر کسب علوم انسانی اسلامی، روزی حلال و رعایت اصول فروع دین است و اسلام تا بدان جا پیش رفته که اهتمام مسلمانان به سرنوشت دیگران و تلاش برای حل مشکلات یکدیگر را، از امور جدی اجتماعی می داند.

از خدا بترسید در حق بندگانش و شهرهایش؛ زیرا شما مسئولید حتی در برابر سرزمین ها و چارپایان (سوره انفال/ آیه ۲۵)

کسی که روز را آغاز کند و گره از کار مسلمانی نگشاید، مسلمان نیست (اصول کافی، جلد ۲).

در این میان، قرآن عوامل اجتماعی مانند فقر، جهل و نادانی، تفرقه، ظلم، خشونت، خیانت، تبعیض جنسی و پیمان شکنی که همواره تهدید کننده سلامت فرد و جامعه را از جمله مخاطرات سلامتی و امنیت در نگاه دینی عنوان می کند و راهکارهای مناسبی برای آنها ارائه می نماید از جمله:

عدالت محوری (سوره ، حدید/ آیه ۲۵ ، سوره نساء/ آیه ۵۸ و سوره شوری/ آیه ۱۵)

دعوت به همبستگی و یکپارچگی اجتماعی (سوره آل عمران آیه ۱۳۳ ، سوره روم/ آیه۳۲ و سوره اسراء/ آیات ۲۳ تا۲۵)

وفای به عهد ( سوره بقره/ آیه ۱۷۷ ، سوره احزاب/ آیه ۲۳ ، سوره اسراء/ آیه ۲۳)

امانت داری (سوره آل عمران/ آیه ۷۵ سوره انفال/ آیه ۲۷ و سوره معارج آیه۳۵)

تعدیل ثروت  سوره هود/ آیه ۱۳ ، سوره نازعات/ آیه ۱۷ و سوره علق/ آیه ۷)

مبارزه با فساد و دعوت به عمل صالح (سوره آل عمران/ آیات ۱۳۹ تا ۱۱۵ ، سوره مائده/ آیه ۶۳ ، سوره کهف/ آیه ۲۱ ، سوره فتح/ آیه ۲۹ ، سوره توبه/ آیه ۸۹ و سوره اعراف/ آیه ۱۹۹)

صلح جویی (سوره انفال/ آیه ۶۱ و۶۲)

و مبارزه با تبعیض جنسیتی (سوره تکویر/آیات ۷ و ۸)

بدون توجه به مولفه های دقیقی همچون جسم، روح و جان به عنوان علمی نو در مکتب انسان ساز اسلام ناب محمدی (ص)، به ناچار باید در زمین دشمن و با ابزارها و ادبیات کارکردی و روشهای پژوهشی او، بازی نمود که یک خطای راهبردی جبران ناپذیر است و نسلی که کودکانش با باب اسفنجی و سیندرلا و سس کچاپ پرورش یابند، خروجی اش می شود نگاه سوپر لیبرالیستی غربی در کشوری که انقالب اسلامی و راه امام حسین (ع) آرمان و افتخارش است و امروز ناچار شده با پدیده های اجتماعی جدیدی همچون سلطان سکه، هشتگ ژن خوب، تبدیل بوکسورها و دلا لهای خودرو و به سلبریتی و تبدیل بازیگران درجه چندم به ابزار سیاسی کاری، مبارزه کند که بیانگر شدت جنگ نرم پیش روست.

 

 

موسسه آوا –مقالات