در یک حرکت جهانی، محققان در حال کار روی کامپیوترهای کوانتومی هستند. در همین حین، آن‌ها باید بیاموزند که چگونه برای این دستگاه‌ها – که از اساس متفاوت با دستگاه‌های معمول هستند – کدنویسی انجام دهند. گروهی از دانشمندان، شامل تعدادی فیزیکدان از دانشگاه لیدن و تی یو دلفت، به رهبری گوگل ابزاری تمرینی برای شیمیدان‌ها توسعه داده اند که OpenFermion خوانده می‌شود.

شرکت‌ها و دانشگاه‌ها در سرتاسر جهان سخت روی توسعه ی یک کامپیوتر کوانتومی کار می‌کنند. به جای مجموعه ای از بیت‌های مرسوم – که هر کدام می‌توانند دو مقدار بگیرند – یک کامپیوتر کوانتومی مجموعه ای از کیوبیت (کوانتوم بیت)‌های متصل به هم است که در هم تنیده می‌شوند تا دسته ی بسیار بزرگتری از اطلاعات را پردازش کنند. با اضافه شدن هر کیوبیت اضافی به یک کامپیوتر کوانتومی، قدرت آن دو برابر می‌شود. این رشد نمایی حتی یک کامپیوتر کوانتومی نسبتا کوچک را هم قادر می‌سازد مسائلی را حل کند که برای کامپیوترهای مرسوم غیر قابل حل هستند. البته چنین پیشرفتی تنها در مسائل خاصی اتفاق می‌افتد؛ از قبیل رمزگشایی، مدل سازی مولکولی برای پزشکی یا طراحی کاتالیست‌های جدید برای مصرف سوخت پاک تر.

نرم افزار:

برای استفاده واقعی از کامپیوترهای کوانتومی، به نرم افزار هم احتیاج داریم. و در حالی که اکثر دانشمندان می‌دانند که چگونه در کامپیوترهای مرسوم کد بنویسند، در صحنه ی کدنویسی کوانتومی کاملا تازه وارد هستند. برای آن که جامعه ی علمی به آرامی به این سمت حرکت کند، قبلا ابزارهایی مثل Project Q، quantumsim، qHiPSTER، QISKIT، Q# و Liquid طراحی شده اند تا دانشمندان کدنویسی روی شبیه سازهای کامپیوتر کوانتومی یا دستگاه‌های واقعی کوچک را تمرین کنند.

ابزار جدید:

گروهی از دانشمندان به رهبری گوگل و شامل دانشجویان دکترا تام او برایان و مارک استودتنر از گروه پروفسور کارلو بیناکر و گروه پروفسور استفانی ورنر ابزار نرم افزاری جدیدی را، بطور خاص برای انجام تحقیقات شیمی، راه اندازی کرده اند: OpenFermion. این ابزار از یک طرف به شیمیدان‌ها کمک می‌کند تا کدی کوانتومی برای شبیه سازی شیمی پیچیده (مثل دارو یا مولکول‌های کاتالیست جدید) بنویسند و از طرف دیگر به متخصصان کدنویسی کمک می‌کند تا روی یک مساله ی شیمی کار کنند بدون آن که پیش زمینه ای از آن رشته داشته باشند.