اهداف ما

جذب نخبگان

شناسایی و جذب نخبگان علمی و دانشگاهی کشور و حفظ و نگه داری پژوهشگران به عنوان سرمایه علمی کشور

نوآوری و شکوفایی

کشف نیازهای جدید و پیش بینی انقلاب های علمی آینده

ایده پروری

جذب و پرورش ایده های امید بخش و بلند پروازانه مبتنی بر جرقه های ذهنی با هدف توسعه توان کشور

جریان سازی

ایجاد جریان همگرایی ملی در راستای اقتدار کشور

ایجاد محیط

ایجاد محیط پر جاذبه ، امن و عالمانه برای شکوفایی استعدادها و پرورش خلاقیت

آینده نگاری بومی

ترسیم و تصویر سازی آینده مطلوب با تاکید بر استفاده از علوم و فناوری های بومی

آخرین مطالب